2020-03-31


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 2

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronan poikkeustilanteessa.

Yritykset, joissa työskentelee hakemushetkellä enintään 5 hlöä (sis. yrittäjän) yritysmuodosta riippumatta, ei kuitenkaan yksinyrittäjille, joille oma tukimuoto on valmisteilla. Siis myös toiminimiyrittäjille, jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti.

 1. Tilanneanalyysi, jolla voi suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, tuotannon ja palveluiden organisoimista.
 2. Kehittämistoimenpiteet, voivat liittyä liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon organiointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen tai osaamisen vahvistamiseen.

   

  Lataa opas

 

 

2020-03-31


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 1
Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu pian.

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.
Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä,eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja.

2020-03-27


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 3

Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Lisäksi Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

Näiden muutoksien ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien 
maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa.
 

Linkki

2020-03-26


Koulutukset - Businesslappi

Koronaepidemia vaikuttaa huomattavasti yritystoimintaan usean kuukauden ajan.

Kannattavuuslaskelman avulla hahmotat kulusi ja tuottosi selkeästi ja pääset suunnittelemaan kannattavaa liiketoimintaa. Kannattavuuslaskelma toimii parhaimmillaan yrityksen rahoituksen riittävyyden suunnittelun työkaluna. Kannattavuuslaskurin löydät linkistä.

Linkki

2020-03-25


Tietoa yrityksille Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa - Businesslappi 13

Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin
Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa .

Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin
Rahoitus , jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa . 

Sekä selvitys- että toteutusrahoituksessa rahoitusosuudet ovat Business Finlandin ja yrityksen välillä 80/20. Prosentit lasketaan kuitenkin kustannusarviosta, joten yrityksellä ei tarvitse olla omaa rahaa nyt kassassa hakeakseen rahoitusta. 

Video-opas

Rahoituksen hakeminen

2020-03-25


Koulutukset - Businesslappi

Lyhyt kysely Sodankylän yrittäjille, jotta kunnan kehittämispalveluissa voimme reagoida yrittäjien avuntarpeeseen koronatilanteesta johtuen. Sodankylän kunnan kehittämispalvelut haluaa tukea kunnan yrittäjiä koronavirustilanteen aikana. Vastaamalla oheiseen lyhyeen kyselyyn asiantuntijamme voivat olla tarvittaessa yhteydessä.
 
 

2020-03-24


Etusivu - Business Lappi 2

Sodankylän kunnan kehittämispalvelussa me kaikki olemme töissä ja autamme teitä yrittäjiä mielellään perinteisessä yritysneuvonnassa, kehittämishankkeissa tai muussa asiassa kuten vaikkapa koronatilanteen aiheuttamat huolet, mutta nyt toimitaan poikkeuksellisin viestintävälinein.

Koronavirustilanteen johdosta emme voi nyt antaa yritysneuvontaa tapaamisissa kasvokkain, mutta yritykset voivat varata neuvonta- tai keskusteluajan puhelin-, Skype-, tai Teams-yhteydellä. Yhteydenotoissa  voi olla ajoittaista ruuhkaa, joten toivomme, että otatte ensisijaisesti yhteyttä sähköpostilla sopiaksemme keskusteluajan. Tervetuloa juttusille.

Ota yhteyttä

2020-03-24


Koulutukset - Businesslappi

 1. Tervehdytä, keskeytä vai lopeta? 
    Tunnista kriisi ajoissa!
 2. Yritystoiminnan tervehdyttäminen
    Ensitoimet
    Sosiaaliturva
    Verotus
    Rahoitus
    Velkajärjestely ja saneeraus
 3. Yritystoiminnan keskeyttäminen
 4. Yritystoiminnan lopettaminen
    Ilman konkurssia
    Konkurssi

  Lataa opas

2020-03-20


Tietoa yrityksille Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa - Businesslappi 10

Hallitus ryhtyy koronakriisin vuoksi yrityksiä ja taloutta tukeviin toimiin, joiden mittaluokka on yhteensä 15 miljardia euroa.

YRITTÄJÄT saavat väliaikaisesti mm. oikeuden työttömyyspäivärahaan. Tämä koskee myös itsensä työllistäjiä ja freelancereita. Yrittäjien pitää perustella, miten koronaviruskriisi on heikentänyt yritystoimintaa. Tulot otetaan huomioon soviteltua työttömyysturvaa varten.

YT-NEUVOTTELUJEN vähimmäiskesto lomautustilanteissa lyhennetään väliaikaisesti viiteen päivään.

Linkki

 

Mitä toimia kannattaa tehdä ensimmäiseksi?

YLEISTÄ:

 1. Ota yhteyttä verottajaan, pankkiin, työeläkeyhtiöön, vuokranantajaan, tavarantoimittajiin ja muihin velkojiin
 2. Pyri tarpeen mukaan neuvottelemaan yrityksellesi uudet maksusuunnitelmat
 3. Jos laskujasi on jo mennyt perintään, sovi perintäyhtiön kanssa maksusuunnitelmasta
 4. Tarkista omat sopimuksesi: onko tarpeen irtisanoa tarpeettomia sopimuksia tai tehdä muita muutoksia
 5. Työsuhteiden osalta on paljon hyvää tietoa SY:n korona-sivustolla. Lisäksi näistä järjestetään webinaareja.
 6. YEL-työtuloa voi pienentää, mikäli yritystoiminta supistuu tai sen voi jopa kokonaan lopettaa. Huomioi kuitenkin vaikutus:
  • Esim. sairausajan etuuksiin ja tartuntatautipäivärahaan
 7. Ota yhteyttä omaan eläkeyhtiöön
  • Vetoa siihen, että oma työpanos on pienentynyt (ei siis tulojen vähyys) ja ettet tiedä koska se palautuu ennalleen.
  • Jos työpanoksen arvo laskee alle vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (n. 8000 €/v), voi vakuutuksen lopettaa.
 8. Pienituloinen yrittäjä voi saada Kelan asumistukea ja toimeentulotukea
  • YEL-vakuutus yrittäjän ansiotulo asumistuessa, eli tässä kohtaa matala YEL-eduksi

  VEROT:

  • Tilapäisiin maksuvaikeuksiin voi hakea maksujärjestelyä Verohallinnon palvelunumerosta 029 497 028 (maksujärjestelyt) tai OmaVerossa.
  • Jos jo tehty maksujärjestely on rauennut siksi, että veroja ei ole erityisen syyn, kuten sairastumisen, vuoksi voitu maksaa eräpäivään mennessä, hae uutta maksujärjestelyä.
  • Ennakkoverojen määrään kannattaa heti hakea alennusta tai poistamista
  • OmaVerossa (toiminimet ja henkilöyhtiöiden osakkaat voivat hakea muutosta myös lomakkeella 5010 ja yhteisöt lomakkeella 5017 mutta muutos paperilomakkeella vie yleensä enemmän aikaa).
  • Veroihin liittyvien maksujärjestelyjen lisäksi tuloveroilmoituksen antamiselle voi hakea lisäaikaa OmaVerossa tai paperilomakkeella
  • Oma-aloitteisten verojen (mm. arvonlisävero) ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä. Pyyntö myöhästymismaksun perimättä jättämisestä pitää esittää ilmoituksen eräpäivänä (kuukauden 12. päivä) tai välittömästi sen jälkeen Verohallinnon puhelinpalvelussa p. 029 497 008 (arvonlisäverotus) tai OmaVeron kautta viestillä (Omat veroasiat > toiminnot > kaikki toiminnot > viestit ja ajanvaraus > lähetä
  viesti).
  • Myös maksun viivästyskorot voidaan jättää perimättä. Pyyntö viivästyskorkojen perimättä jättämisestä tehdään OmaVerossa.