Yksinyrittäjän toimintatuen haku on edelleen käynnissä.

2020-08-21

Muistutus: Tukea voi hakea 30.9. asti 16.3.2020–31.8.2020 välillä toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön infosivut löydät täältä:

Linkki

Sodankylän kunnan kautta haettavaa toimintatukea haetaan täältä:

Linkki

Business Finlandin ja ELY-keskusten koronahaut auki 8.6. saakka.

2020-06-02

Kustannustuen tarkemmista ehdoista on sovittu hallituksessa, ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 4.6.2020. ELY-keskusten ja Business Finlandin korona-avustusten haut suljetaan. Jotta yritys voisi saada kustannustukea, on ehtona, että sekä toimialan että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi.

Uuden kustannustuen käyttöönoton myötä suljetaan Business Finlandin ja ELY-keskusten kehittämisavustukset, joita ne tällä hetkellä myöntävät yrityksille koronatilanteen vuoksi. Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät kuitenkin kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet viimeistään 8.6.2020 klo 16.15. Tämän jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusvälineillään. ELY-keskusten myöntämien maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatukien hakuja ei kuitenkaan suljeta.

Lisätietoja täältä.

Kalatalouden kansalliset kriisituet haettavissa 18.5.2020 alkaen

2020-05-19

Kalatalousalan kansallinen tukirahoitus koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille on hyväksytty. Yritykset voivat saada avustusta 3 000 – 10 000 euroa. Avustusta voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt epidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin.

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi. Avustusta voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin. Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voivat olla avustuksen myöntöperuste, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Avustus voi olla suuruudeltaan 3 000 – 10 000 euroa, ja se voi kattaa korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta yrityksen välttämättömästä taloudellisesta sopeutumistarpeesta.

Lisätietoja täältä.

Alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Voit saada avustusta 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Esitä hakemuksessasi menoja siis vähintään 6 250 euroa. Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Lisätietoja täältä.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Lisätietoja täältä.

Kysymyksiä ja vastauksia ravintolatuesta

2020-05-14

Hallituksen eduskunnalle 8.5.2020 esittämää lakia sovelletaan niihin ravitsemisliikkeen harjoittajiin, joiden toimintaa on rajoitettu väliaikaisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3a §:n 1 momentin nojalla. Ravitsemisyrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat. ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) verkkosivuilla tullaan julkaisemaan mahdollisimman nopeasti yksityiskohtaiset ohjeet, miten yrittäjän tulee menetellä tuen tai hyvityksen saamiseksi. Ohjeet julkaistaan viimeistään lain voimaantulopäivänä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut sivuston ravintolatuesta. Löydät sen täältä.

Onko yrityksesi kotipaikka kaupparekisterisssä oikein?

2020-05-13

Yksinyrittäjän toimintatukea haetaan siltä paikkakunnalta mihin yrityksen kotipaikka on kaupparekisterissä merkitty. Toisin sanoen mistä yrityksen toimintaa johdetaan? Muutto-ohjeita yrityksen kotipaikan muutokseen löytyy täältä. 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Ilmoita kotipaikan tai kunnan, josta toimintaa johdetaan, muutokset viivytyksettä. Lue lisää muutosilmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin.

Kriisi vaikuttaa yrityksen kassavirtaan. Kysymyksiä ja vastauksia koronan vaikutuksiin yrityksen taloudessa.

2020-05-13

Finnvera kokosi kysymyksiä ja vastauksia, miten yritys voi toimia koronaviruksen aiheuttamissa talousvaikeuksissa ja miten Finnveran rahoitusta voi hyödyntää. Finnveran pk-yritysten rahoitusmahdollisuus nousi 2 miljardista reiluun 4 miljardiin euroa. Finnvera haluaa osaltaan auttaa yritykset vaikean tilanteen yli, jotta yrityksillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa toimintaansa, kun koronaviruksen aiheuttama kriisitilanne normalisoituu.

Tietoa palveluista poikkeustilanteessa löytyy osoitteesta finnvera.fi/korona

Ravintoloille tukea uudelleentyöllistämiseen ja hyvitystä toiminnan rajoittamisesta

2020-05-07

Hallitus on sopinut mallista, jolla tuetaan ravintoloita työllistämisessä sekä hyvitetään kustannuksia, joita yritykset eivät ole voineet sopeuttaa lakisääteisestä rajoituksesta aiheutuneeseen muutokseen. Hallitus antaa esityksen eduskunnalle lähipäivinä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia. Ravitsemisliikkeiden koko ja liiketoiminnan laajuus alalla vaihtelevat paljon.

Uudelleentyöllistämisen tuki:

Tuetaan yritysten kykyä työllistää työntekijöitä toiminnan käynnistyessä uudelleen. Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että yrityksen maksama palkkasumma työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden ajalta on yhteensä vähintään 2 500 euroa.

Tukea myönnetään enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua. Tukea voidaan myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä. Yrityksen saamat mahdolliset muut tuet voivat vaikuttaa lopulliseen tuen määrään. Tuki myönnetään hakemuksesta. Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta:

Hyvitetään kohtuullisesti rajoituslain vaikutuksia ravitsemisyrityksen mahdollisuuksiin hoitaa joustamattomia juoksevia kustannuksia.
Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvityksen määrä määräytyy yrityksen myynnin muutoksesta yksittäisenä kuukautena: vain muutoksen mukainen osuus joustamattomista juoksevista kustannuksista hyvitetään. Kohtuullisena hyvityksenä pidetään 15 %.

Hyvityksellä ei kompensoida myynnin laskua, jota hyödynnetään laskennallisesti hyvityksen määrittelyssä. Hyvitys voi enimmillään olla 500 000 euroa. Yrityksille, joilla tammi-helmikuun keskimyynti on yli miljoona euroa, hyvityksen määrä on miljoonan ylittävältä osalta 5 prosenttia. Hyvityksen määrästä vähennetään mahdolliset ELY-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan perustuvat tuet.

Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Osalle yrityksiä, kuten muita tukia hakeneille yrityksille, hyvitys myönnetään hakemuksesta. Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus. Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti.

Kulttuurin ja taiteen toimijoille suunnatut korona-avustusten haut avautuvat

2020-05-05

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ylimäärästä avustusta kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen. Rahoitusta suunnataan muun muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille. Avustuksia voidaan myöntää sellaisten talousvaikutusten lieventämiseen, jotka ovat syntyneet tai syntyvät 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana.

Haut avautuvat 30.4.2020 lukuun ottamatta Taiteen edistämiskeskuksen kautta haettavia apurahoja, joiden haku avautuu 1.5.2020. Haut päättyvät 14.5.2020 lukuun ottamatta taiteen perusopetukseen liittyvä hakua, jonka haku päättyy 25.5.2020 sekä Taiteen edistämiskeskuksen hakua, joka päättyy 15.5.2020.

Avustus sisältää mm. korona-avustukset kulttuurialojen yhteisöille, joka on tarkoitettu luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen toimintaan, jonka harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset. Avustusta voidaan myöntää taide-, kulttuuri- ja luovien alojen, kuten musiikin, näyttämötaiteen, sirkustaiteen, tanssitaiteen, kuvataiteen, kuvitustaiteen, sarjakuvataiteen, valokuvataiteen, arkkitehtuurin, muotoilun, audiovisuaalisen kulttuurin sekä elokuva- ja mediataiteen, kirjallisuuden ja sanataiteen, kulttuuriperinnön sekä muun taiteen ja kulttuurin yhteisöille.

Avustusta ei voida myöntää yhteisöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta. Avustusta ei myöskään voida myöntää elokuva- tai av-alan tuotantoyhtiöille tai elokuvateattereille, jotka voivat saada avustusta Suomen elokuvasäätiöstä.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, kuten yhdistykset ja yritykset. Kunnat, kuntayhtymät tai rekisteröimättömät yhteisöt eivät voi hakea tätä avustusta.

Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: eläkeläiset voivat saada tukea.

2020-05-04

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät. Ohjeistukseen on tehty myös muita päivityksiä. Yksinyrittäjän tulee hakiessa esittää verovelkatodistus. Mikäli verovelkoja on, hakijan tulee esittää tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tehdystä maksujärjestelyhakemuksesta. Kunta ei voi tarkistaa yrityksen verovelkatilannetta, toisin kuin Business Finland ja ELY-keskukset koronatukia myöntäessään, minkä vuoksi asia jää yrityksen tehtäväksi.

Yksinyrittäjä, hae toimintatukea. Haku on avautunut 22.4.

2020-04-22

Yksinyrittäjät voivat hakea Sodankylän kunnalta toimintatukea koronavirustilanteessa. Tuki on tarkoitettu toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tuen suuruus on 2 000 euroa.

Kertaluontoista tukea voi hakea 31.8.2020 saakka. Tuen myöntää Sodankylän kunta. Hakemusten käsittelystä vastaa kunnan kehittämispalvelut.

Linkki

Osallistu Suomen Yrittäjien tietoiskuihin.

2020-04-20

Yrittäjät järjestää maksuttomia ja kaikille avoimia verkkokoulutuksia koronakriisistä selviämiseen. Alta löydät ilmoittautumislinkit tuleviin koulutuksiin.

Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin:

20.4.2020Tietoisku – Poikkeusrahoituksen hakeminen ELY-keskukselta

21.4.2020Tietoisku – Yrittäjän työttömyysturvan hakeminen

22.4.2020Tietoisku – Julkiset hankinnat liikkeelle koronakriisin aikana

22.4.2020Tietoisku – Liiketoiminnan kehitysrahoituksen hakeminen Business Finlandilta

Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulo turvataan työttömyysturvan sijasta starttirahalla.

2020-04-17

TEM: Hallitus hyväksyi 16.4.2020 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisen muutoksen, jonka mukaan starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään. Asetus mahdollistaa starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaamisen starttirahalla laajasti yhteiskuntaan, yrityksiin ja yksilöihin vaikuttavassa poikkeuksellisessa tilanteessa, jota yrittäjä ei ole voinut ennakoida yritystoimintaa aloittaessaan.

Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulo koronavirusepidemian aikana turvataan siten työttömyysturvan sijasta starttirahalla, vaikka yrittäjä ei voisi tilapäisesti harjoittaa toimintaa tai yrityksessä tehtävän työn määrä olisi vähentynyt. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksettaisiin myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Asetus tulee voimaan 17.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta.

Yrittäjille 724 €/kk työttömyysturva – yritystä ei tarvitse lopettaa.

2020-04-12

Yksinyrittäjän pitää ilmoittautua työnhakijaksi TE -toimistoon viimeistään 15. huhtikuuta, mikäli haluaa saada etuutta jo 16.3. lukien. Yrittäjän työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3. -30.6.2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarvitseeko yrityksesi taloudellista tukea erikoistilanteen vuoksi?

2020-04-10

Täytä linkin sivuilla oleva lomake ja jätä yhteydenottopyyntö. Autamme maksutta selvittämään onko sinulla mahdollisuus saada yrityksellesi erikoistilanteen vuoksi rahoitusta.

Business Finland

2020-04-09


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 1

YKSINYRITTÄJIEN KORONA-AVUSTUS

Hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euroa.

1. On tärkeää, että yrityksen viime vuoden vahvistetut tilinpäätöstiedot on saatavilla. 
2. Yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
3. Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
4. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.

Tämän hetken aikataulun mukaan haku käynnistyy pääsiäisen jälkeisellä viikolla, kun haun edellyttämä tietojärjestelmä on toimintakunnossa.

 

2020-04-08


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 5


Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen

jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.

Työmarkkinatukea haetaan ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Ilmoitamme kela.fissä tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa.

Yrittäjät voivat alkaa hakea työmarkkinatukea 16.3 alkaen. Sitä voi hakea myös takautuvasti. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea. Yrittäjätuloa voi saada myös työmarkkinatuen ohessa, jolloin tulo pienentää työmarkkinatuen määrää.

Yrittäjälle maksettava työmarkkinatuki maksetaan ilman lapsikorotusta. Työmarkkinatuki on 33,66 euroa päivässä, ja siitä maksetaan veroa. Muutokset ovat voimassa 30.6. asti.

 

2020-04-07


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 1

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatuki on yksi työttömyysetuuden muoto. Koskeeko ratkaisu kaikkia ja miten yrittäjä hakee työttömyysturvaa?

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Huom! Työttömyysturvaa voi saada takautuvasti alkaen 16.3. mikäli yrittäjä on ilmoittautunut työnhakijaksi 15.4. mennessä. 

TE-toimiston maksuton puhelinpalvelu, puh: 0800-04025

Linkki

2020-04-07


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 2

Yritysten kehittämispalvelut

ELY-keskuksen kehittämispalvelun analyysi- ja konsulttiapu nyt poikkeustilanteen vuoksi erikoishintaan 30 €/pvä (norm 220,-).

Perusliiketoiminnan konsultointiin, muutostarpeen arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymis- suunnitelman tekemiseen. Kesto 1-2 pv.

Lisäksi jatkokonsultointina esimerkiksi syventävää apua yritysjohdolle, kesto 2-5 pvä.

 

Linkki

Tee hakemus

2020-04-07


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 4

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee maaseudun yrityksille tukipakettia.

Koronaviruksesta aiheutuvan markkina- ja tuotantohäiriön vuoksi maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan ministeri Jari Lepän johdolla maa- ja elintarviketalouden tukipakettia.

Tukirahoitus kohdistettaisiin maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille. Tukea valmistellaan myös kalastusaluksille, kalankasvatukselle ja kalanjalostuyrityksille. ELY-keskusten ja muiden rahoittajatahojen lisärahoitus koronavirustilanteessa ei tällä hetkellä kata näiden toimialojen yrityksiä.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa tarkemmin tukitoimista heti, kun valmistelun yksityiskohdat ja rahoitus ovat varmistuneet.

 

2020-04-06


Tietoa yrityksille Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa - Businesslappi 2

Suomen Yrittäjät järjestää kaikille maksuttoman ja kaikille avoimen tietoiskun yritysten rahoituksesta, taloudellisesta tuesta ja verotuksen ajankohtaisista toimenpiteistä. Aika: 7.4. klo 16:00. GoToWebinar-alustalla (tietokone tai älypuhelin oltava).

Tietoiskun sisältöä

 • Rahoitus: eri vaihtoehtoja ja taloudellisen tuen hakeminen
 • Verotus: ennakkoverojen alentaminen, maksujärjestelyt, toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen, muut verotuksen joustot

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ

2020-03-31


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 2

 

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronan poikkeustilanteessa.

Yritykset, joissa työskentelee hakemushetkellä enintään 5 hlöä (sis. yrittäjän) yritysmuodosta riippumatta, ei kuitenkaan yksinyrittäjille, joille oma tukimuoto on valmisteilla. Siis myös toiminimiyrittäjille, jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti.

 1. Tilanneanalyysi, jolla voi suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, tuotannon ja palveluiden organisoimista.
 2. Kehittämistoimenpiteet, voivat liittyä liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon organiointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen tai osaamisen vahvistamiseen.
   
  Valtakunnallinen puhelinpalvelu, puh: 0295-024 800
  Hakemusten täyttämisen tukipalvelu, puh: 0295-020 500
   

  ELY-keskuksen  vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin:

       Linkki      

   Lataa opas  

  Tee hakemus

2020-03-31


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 1
Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu pian.

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.
Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä,eikä yritykselle, jolla on verovelkoja. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja.

2020-03-27


Yrityksille tietoa koronatilanteessa - Businesslappi 3

Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Lisäksi Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

Näiden muutoksien ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien 
maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa.
 

Linkki

2020-03-26


Koulutukset - Businesslappi

Koronaepidemia vaikuttaa huomattavasti yritystoimintaan usean kuukauden ajan.

Kannattavuuslaskelman avulla hahmotat kulusi ja tuottosi selkeästi ja pääset suunnittelemaan kannattavaa liiketoimintaa. Kannattavuuslaskelma toimii parhaimmillaan yrityksen rahoituksen riittävyyden suunnittelun työkaluna. Kannattavuuslaskurin löydät linkistä.

Linkki

2020-03-25


Tietoa yrityksille Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa - Businesslappi 13

Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin
Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa .

Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin
Rahoitus , jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa . 

Sekä selvitys- että toteutusrahoituksessa rahoitusosuudet ovat Business Finlandin ja yrityksen välillä 80/20. Prosentit lasketaan kuitenkin kustannusarviosta, joten yrityksellä ei tarvitse olla omaa rahaa nyt kassassa hakeakseen rahoitusta. 

Uusi video 6.4.2020
Video-opas

Rahoituksen hakeminen

2020-03-25


Koulutukset - Businesslappi

Lyhyt kysely Sodankylän yrittäjille, jotta kunnan kehittämispalveluissa voimme reagoida yrittäjien avuntarpeeseen koronatilanteesta johtuen. Sodankylän kunnan kehittämispalvelut haluaa tukea kunnan yrittäjiä koronavirustilanteen aikana. Vastaamalla oheiseen lyhyeen kyselyyn asiantuntijamme voivat olla tarvittaessa yhteydessä.
 
 
Kysely on päättynyt.

2020-03-24


Etusivu - Business Lappi 2

Sodankylän kunnan kehittämispalvelussa me kaikki olemme töissä ja autamme teitä yrittäjiä mielellään perinteisessä yritysneuvonnassa, kehittämishankkeissa tai muussa asiassa kuten vaikkapa koronatilanteen aiheuttamat huolet, mutta nyt toimitaan poikkeuksellisin viestintävälinein.

Koronavirustilanteen johdosta emme voi nyt antaa yritysneuvontaa tapaamisissa kasvokkain, mutta yritykset voivat varata neuvonta- tai keskusteluajan puhelin-, Skype-, tai Teams-yhteydellä. Yhteydenotoissa  voi olla ajoittaista ruuhkaa, joten toivomme, että otatte ensisijaisesti yhteyttä sähköpostilla sopiaksemme keskusteluajan. Tervetuloa juttusille.

Ota yhteyttä

2020-03-24


Koulutukset - Businesslappi

 1. Tervehdytä, keskeytä vai lopeta? 
    Tunnista kriisi ajoissa!
 2. Yritystoiminnan tervehdyttäminen
    Ensitoimet
    Sosiaaliturva
    Verotus
    Rahoitus
    Velkajärjestely ja saneeraus
 3. Yritystoiminnan keskeyttäminen
 4. Yritystoiminnan lopettaminen
    Ilman konkurssia
    Konkurssi

  Lataa opas

2020-03-20


Tietoa yrityksille Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa - Businesslappi 10

Hallitus ryhtyy koronakriisin vuoksi yrityksiä ja taloutta tukeviin toimiin, joiden mittaluokka on yhteensä 15 miljardia euroa.

YRITTÄJÄT saavat väliaikaisesti mm. oikeuden työttömyyspäivärahaan. Tämä koskee myös itsensä työllistäjiä ja freelancereita. Yrittäjien pitää perustella, miten koronaviruskriisi on heikentänyt yritystoimintaa. Tulot otetaan huomioon soviteltua työttömyysturvaa varten.

YT-NEUVOTTELUJEN vähimmäiskesto lomautustilanteissa lyhennetään väliaikaisesti viiteen päivään.

Linkki