Sodankylän vahvimmat toimialat ovat kaivannaisteollisuus, tiede- ja tutkimus, biotalous sekä matkailu, joiden yhteensovittamista kunta aktiivisesti edistää. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon kunnan toiminnassa.