Business Lappi on Sodankylän kunnan elinvoimapalvelut. Business Lapin ammattilaiset tarjoavat tietoa mm. Sodankylän elinkeinoelämästä ja opastavat sekä paikallisia, että Sodankylään muuttavia yrityksiä mm. toimitiloista, tonteista, verkostoista ja asiantuntijoista. Business Lappi toteuttaa myös EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Sodankylän elinvoimapalvelut

Ari Pesonen

Kehitysjohtaja

Marja-Leena Heikkilä

Kehittämisassistentti

Yritys- ja matkailupalvelut

Mika Uusitalo

Elinkeinokoordinaattori

Tradenomi (AMK). 13 vuoden yrittäjäkokemus.

Yritysneuvonta, - johtaminen ja liiketalous.

Marjo Harjula

Matkailukoordinaattori

Tradenomi, Restonomi (Ylempi AMK)

Matkailu, verkostoituminen, aluekehittäminen, projektiosaaminen.

Projektityöntekijät

Merja Ahola

Projektipäällikkö/Ruokapalvelupäällikkö

case Sodankylä - Pudasjärvi

Janne Laine

Projektipäällikkö

Indika Au, malminetsintää tukevien kenttämenetelmien testaus ja demonstrointi Sodankylässä.

Jenni Kaaretkoski

Projektityöntekijä

Parasta Palkisilta! -hanke.

Toimitilat

Timo Lohi

Toimitusjohtaja/Tähtikunta Oy

FM, suunnittelumaantiede

EU-hankkeet, projektitoiminta