Tältä sivulta löydät mitä hankkeita Sodankylän kunnalla on käynnissä tai ovat juuri päättyneet. Hankkeet ovat joko kunnan itse hallinnoimia tai yhteistyöprojekteja toisen tai toisten kuntien kanssa.

Uusimmat hankkeet

Parasta palkisilta!

Sodankylän matkailun masterplan

Kaikki hankkeet

Biokaasun tuotanto, osa Lapin vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

Hankkeen toteutusaika: 01.10.2018 - 30.04.2021

Tutustu

Parasta palkisilta!

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2020 – 31.7.2021

Tutustu

Sodankylän matkailun masterplan

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2021

Tutustu

Lumi- ja jäärakentaminen koulutushanke

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2020 – 31.12.2021

Tutustu

Pyhä-Luosto reitistöjen kehittäminen

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2020 – 31.12.2021

Tutustu

Pyhä-Luosto kestävällä polulla

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2019 – 30.6.2021

Tutustu

Mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaaminen poikkeusoloissa

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2020 – 31.8.2021

Tutustu

Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan esiselvitys -hanke

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2019 - 31.3.2021

Tutustu

Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 30.9.2021

Tutustu

Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019–30.6.2021.

Tutustu

Ostovoiman suuntaaminen paikalliseen tarjontaan yrittäjien yhteistyötä tekemällä

Hankkeen toteutusaika 01.09.2019 - 30.06.2021.

Tutustu

Paikallisesti kestävää kaivostoimintaa

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2019 - 31.3.2021

Tutustu

Tapahtumat matkailutuotteiksi -hanke

Hankkeen toteutusaika 2.1.2019-31.12.2019.

Tutustu

Lapin maakunnallisen tiede- ja tutkimustoimintaverkoston toimintaympäristön kehittäminen Sodankylässä.

Tutustu

Vauhdin hurmaa Sompiossa -hanke

Uudet digitaaliset sisällöt ja ympäristöt sodankyläläisessä kulttuuriperintötyössä.
Hankkeen toteutusaika 1.8.2017-28.2.2019.

Tutustu

Liikkuvan teurastamon toimintaedellytykset -yhteishanke (Loppuraportti saatavilla)

Onko liikkuvalla teurastamotoiminnalla kannattavan toiminnan edellytyksiä Lapin ja ja Koillismaan alueella? Hankeaika on 1.8.2017 – 31.12.2018.

Tutustu

Kalastajanpolku -hanke

Uusien kaupallisten kalastajien rekrytointi ja kalatalouselinkeinon kehittäminen Sodankylässä. Toteutusaika 1.7.2017 - 31.12.2019

Tutustu

Pohjois-Sodankylän matkailun kehittäminen (loppuraportti saatavilla)

Hankkeen tavoitteena on organisoida Sodankylän pohjoisosan matkailuyhteistyö. Hankeaika: 1.4.2017-31.3.2018.

Tutustu

Elintarviketalo-konsepti (Loppuraportti saatavilla)

Laaditaan konsepti elintarviketiloista, joissa voi toimia useita eri tuotantoalojen toimijoita. Hankeaika 1.4.2017 - 31.3.2018.

Tutustu

Arktinen geoinnovaatiokeskus

Päätavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö. Hankeaika: 1.1.2017 - 31.12.2019.

Tutustu

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke

Päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Toteutusaika 1.1.2017-31.12.2019.

Tutustu

Case Sodankylä-Pudasjärvi (loppuraportti saatavilla)

Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruuanmenekkiä. Projektin hankeaika 1.1.2016 - 31.12.2020.

Tutustu

Kalamassaa eri kalalajeista -hanke

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on särkikalamassan valmistuksen opettelu. Hankkeen toteutusaika on 11.5.2016 - 30.9.2018.

Tutustu

Energiaomavarainen seutu -hanke

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kestävää energiahuoltoa. Hankeaika: 1.4.2016 - 30.9.2018

Tutustu

Tarinakylä

Hankkeessa toteutetaan kyliin niiden paikalliseen historiaan ja kyläkulttuurin pohjautuvia videoita. Hankeaika 1.3.2016 - 31.12.2018.

Tutustu

Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet, ”Regina-hanke”. (Kaivosohjelma saatavilla)

Kunnan kaivosohjelman valmistelu. Hankeaika 10/2015 - 09/2018.

Tutustu

Kestävät hankinnat

Tavoitteena edistää kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi. Toteutusaika 1.1.2016-31.12.2018.

Tutustu

Luosto, valoton valaistus -hanke

LUOSTO, valoton valaistus. Tähtitaivaan ja revontulten näkeminen. Toteutusaika on 1.8.2015 – 31.12.2016.

Tutustu

Arctic Business Concept -hanke (Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri)

Hankkeen tuloksena Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa. Hankeaika 1.4.2015 - 31.3.2018.

Tutustu