Tältä sivulta löydät mitä hankkeita Sodankylän kunnalla on käynnissä tai ovat juuri päättyneet. Hankkeet ovat joko kunnan itse hallinnoimia tai yhteistyöprojekteja toisen tai toisten kuntien kanssa.

Kaikki hankkeet

Indika Au − Malminetsintää tukevien kenttämenetelmien testaus ja demonstrointi Sodankylässä

Hankkeen toteutusaika 1.5.2021-31.12.2022.

Tutustu

Likiruoka – Maaseudun resurssien jakelun kehittäminen

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2022

Tutustu

Biokaasun tuotanto, osa Lapin vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

Hankkeen toteutusaika: 01.10.2018 - 30.04.2021

Tutustu

Parasta palkisilta!

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2020 – 31.7.2021

Tutustu

Sodankylän matkailun masterplan

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2021

Tutustu

Lumi- ja jäärakentaminen koulutushanke

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2020 – 31.12.2021

Tutustu

Pyhä-Luosto reitistöjen kehittäminen

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2020 – 31.12.2021

Tutustu

Pyhä-Luosto kestävällä polulla

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2019 – 30.6.2021

Tutustu

Mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaaminen poikkeusoloissa

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2020 – 31.8.2021

Tutustu

Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan esiselvitys -hanke

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2019 - 31.3.2021

Tutustu

Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 28.2.2022

Tutustu

Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019–30.6.2021.

Tutustu

Ostovoiman suuntaaminen paikalliseen tarjontaan yrittäjien yhteistyötä tekemällä

Hankkeen toteutusaika 01.09.2019 - 30.06.2021.

Tutustu

Paikallisesti kestävää kaivostoimintaa

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2019 - 31.3.2021

Tutustu

Tapahtumat matkailutuotteiksi -hanke

Hankkeen toteutusaika 2.1.2019-31.12.2019.

Tutustu

Lapin maakunnallisen tiede- ja tutkimustoimintaverkoston toimintaympäristön kehittäminen Sodankylässä.

Tutustu

Vauhdin hurmaa Sompiossa -hanke

Uudet digitaaliset sisällöt ja ympäristöt sodankyläläisessä kulttuuriperintötyössä.
Hankkeen toteutusaika 1.8.2017-28.2.2019.

Tutustu

Liikkuvan teurastamon toimintaedellytykset -yhteishanke (Loppuraportti saatavilla)

Onko liikkuvalla teurastamotoiminnalla kannattavan toiminnan edellytyksiä Lapin ja ja Koillismaan alueella? Hankeaika on 1.8.2017 – 31.12.2018.

Tutustu

Kalastajanpolku -hanke

Uusien kaupallisten kalastajien rekrytointi ja kalatalouselinkeinon kehittäminen Sodankylässä. Toteutusaika 1.7.2017 - 31.12.2019

Tutustu

Pohjois-Sodankylän matkailun kehittäminen (loppuraportti saatavilla)

Hankkeen tavoitteena on organisoida Sodankylän pohjoisosan matkailuyhteistyö. Hankeaika: 1.4.2017-31.3.2018.

Tutustu

Elintarviketalo-konsepti (Loppuraportti saatavilla)

Laaditaan konsepti elintarviketiloista, joissa voi toimia useita eri tuotantoalojen toimijoita. Hankeaika 1.4.2017 - 31.3.2018.

Tutustu

Arktinen geoinnovaatiokeskus

Päätavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö. Hankeaika: 1.1.2017 - 31.12.2019.

Tutustu

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke

Päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Toteutusaika 1.1.2017-31.12.2019.

Tutustu

Case Sodankylä-Pudasjärvi (loppuraportti saatavilla)

Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruuanmenekkiä. Projektin hankeaika 1.1.2016 - 31.12.2020.

Tutustu

Kalamassaa eri kalalajeista -hanke

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on särkikalamassan valmistuksen opettelu. Hankkeen toteutusaika on 11.5.2016 - 30.9.2018.

Tutustu

Energiaomavarainen seutu -hanke

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kestävää energiahuoltoa. Hankeaika: 1.4.2016 - 30.9.2018

Tutustu

Tarinakylä

Hankkeessa toteutetaan kyliin niiden paikalliseen historiaan ja kyläkulttuurin pohjautuvia videoita. Hankeaika 1.3.2016 - 31.12.2018.

Tutustu

Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet, ”Regina-hanke”. (Kaivosohjelma saatavilla)

Kunnan kaivosohjelman valmistelu. Hankeaika 10/2015 - 09/2018.

Tutustu

Kestävät hankinnat

Tavoitteena edistää kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi. Toteutusaika 1.1.2016-31.12.2018.

Tutustu

Luosto, valoton valaistus -hanke

LUOSTO, valoton valaistus. Tähtitaivaan ja revontulten näkeminen. Toteutusaika on 1.8.2015 – 31.12.2016.

Tutustu

Arctic Business Concept -hanke (Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri)

Hankkeen tuloksena Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa. Hankeaika 1.4.2015 - 31.3.2018.

Tutustu