Vauhdin hurmaa Sompiossa

Uudet digitaaliset sisällöt ja ympäristöt sodankyläläisessä kulttuuriperintötyössä. Hankkeen toteutusaika 1.8.2017-28.2.2019. Loppuraportti saaatavilla.

Vauhdin hurmaa Sompiossa -hanke - Business Lappi

Lataa loppuraportti täältä

Vauhdin Hurmaa Sompiossa on digitaalisten ympäristöjen ja -sisältöjen luomiseen tarkoitettu hanke, joka pyrkii vastamaan kulttuuriperintötyön toimintaympäristön muutoksiin luomalla kulttuuriperinnöstä digitaalista, elämyksellistä sisältöä. Hankkeessa tuodaan uusien välineiden kautta näkyväksi paikallista kulttuuriperintöä ja paikallisidentiteettiä vahvistamalla vaikutetaan yhteisöllisyyden muodostumiseen. Hankkeessa vastataan toimintakentän muutokseen kahtaalta: suunnaten huomio paikallisyhteisöön ja toisaalta laajemman yleisön tavoittamiseen verkkoympäristöjen kautta.

Hankkeen tavoite:

Tavoitteena on tuottaa näyttelytoimintaan innovatiivisia, elämyksellisiä ja vuorovaikutuksellisia digitaalisia ratkaisuja sekä luoda www-sivut ja verkkoaineistoja sähköisessä ympäristössä tapahtuvaan kulttuuriperintötyöhön. Verkkoympäristö ja sosiaalinen media otetaan mukaan viestintä- ja markkinointikanavaksi, jotta yhteisöllisen sisällöntuotannon hyödyt: joustavuus ja reaaliaikaisuus saadaan aktiivi-seen käyttöön. Tarinoita ja perimätietoa pyritään myös keräämään paikallisilta asukkailta haastatteluin ja tarinatyöpajojen avulla.

Lisätietoa hankkeen tuloksista löydät visitsodankyla.fi-sivustolta.

Lisätiedot