Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019–30.6.2021. Loppuraportti saatavilla.

Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli hiilineutraaliin yhdyskuntarakenteeseen -teollinen ekosysteemi energian ja ruuan tuotantoon perustuen paikallisiin raaka-aineisiin sekä kotitalousten ja tuotantolaitosten sivuvirtoihin - Businesslappi

Lataa loppuraportti täältä.

Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli – hiilineutraali energian ja ruoan tuotannon teollinen ekosysteemi paikallisiin raaka-aineisiin ja sivuvirtoihin tukeutuen –hanke 

Hankkeen tulokset on koottu Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjan julkaisuun: Teollinen ekosysteemi energian- ja ruoantuotantoon.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli uuden sukupolven kaukolämpölaitokselle. Keskeisenä ajatuksena on yhdistää paikallista energian- ja ruuantuotantoa. Kaukolämpölaitoksen ympärille luodaan järjestelmä, jota lähestytään laajalla kiertotalouden näkökulmalla. Energiatuotannon virtojen ja sivuvirtojen ympärille tunnistetaan ja mallinnetaan energian ja ruuan teollinen ekosysteemi.  

Kaukolämmön osalta tunnistetaan ja kartoitetaan menetelmiä, joiden avulla voidaan järkevällä tavalla suunnitella hiilineutraalimpaa yhdyskuntarakennetta. Lämpölaitoksena toimii biohiililaitos, jossa hyödynnettäisiin lähialueiden puupohjaista ylijäämää.  

Lisäksi hankkeessa selvitetään, olisiko laitoksen ympärille kannattavaa yhdistää kasvi– tai kasvuhuonekasvisten, kiertovesikasvatetun kalan ja hyönteisten kasvatusta sekä biokaasutuotantoa. Useiden tuotantomuotojen avulla tavoitellaan synergiaetuja esimerkiksi energian käytön, ravinteiden kierron ja kustannusten avulla.  

Kartoitus- ja laskentamallia voidaan hyödyntää erityisesti kaukolämpölaitoksissa, joissa uusiutumattomaksi luokitelluista energialähteistä siirrytään uusiutuviin energialähteisiin. 

Kokonaisuuden tarkoitus on lisätä ja tehostaa paikallisten raaka-aineiden käyttöä, nostaa alueellista jalostusarvoa, kasvattaa aluetaloutta ja työllisyyttä sekä lisätä alueellista omavaraisuutta energian ja ruuan osalta. 

Hankkeen hakija ja hallinnoitsija: Sodankylän kunta. Osatoteuttajina mukana Vaasan yliopisto ja Luonnonvarakeskus.  
Hankkeen toteutusaika: 1.8.2019–30.6.2021. 
Hankkeen kokonaisbudjetti: 668 514 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoittama osuus on 534 813 € (tukiprosentti 80 %). Rahoitus on haettu Lapin liiton kautta.

Katso alta hankkeen animaatio!

Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli - Businesslappi 1

 

Animaation voi katsoa tekstitettynä YouTubesta: Kiertotalous apuun ilmastohaasteissa. (Laita videon asetuksista tekstitykset päälle)

Hankkeesta kirjoitettua:

Ajankohtaista

Kiertotalous apuun ilmastohaasteissa – laaja energian- ja ruoantuotannon yhdistäminen voisi tuoda myös taloudellisia hyötyjä

Kiertotalous, ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnon raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen ovat ajankohtaisia teemoja monella saralla. Sodankylän kunnan hallinnoimassa kiertotaloushankkeessa haettiin ratkaisuja ympäristö- ja aluetaloudellisiin kysymyksiin yhdistämällä energian- ja ruoantuotantoa.

Vaasassa opiskelijat ideoivat konsepteja kalalle, vihanneksille, toukille ja biohiilelle – tulevaisuudessa ideat voivat toteutua Sodankylässä

Vaasan yliopiston kurssilla opiskelijoiden harjoitustyö ei ole vain mielikuvaleikkiä, vaan tuloksia hyödynnetään meneillään olevassa hankkeessa. Yhteistyötä kehuvat niin opiskelijat kuin toimeksiantajatkin.
Katso kaikki uutiset

Lisätietoja

Päivi Haapalainen
Vaasan Yliopisto
kokoaikainen projektipäällikkö 
puh. 029 449 8475
paivi.haapalainen(at)uwasa.fi

Jukka Lokka
Sodankylän kunta
osa-aikainen projektipäällikkö
puh: 040 146 0448
jukka.lokka(at)sodankyla.fi

Saija Rasi
Luke
yhteyshenkilö, johtava tutkija
puh. 029 532 6469
saija.rasi(at)luke.fi 

Satu Ervasti
Luke
yhteyshenkilö, tutkija
puh. 029 532 6075 
satu.ervasti(at)luke.fi

Lotta Uotila
Sodankylän kunta
hanketiedottaja
puh. 040 801 9445
lotta.uotila(at)sodankyla.fi