Alueelliset innovaatiot ja suurhankkeet, "Regina-hanke".

Kunnan kaivosohjelman valmistelu. Hankeaika 10/2015 - 09/2018. Kaivosohjelma ladattavissa.

Lataa kaivosohjelma täältä.

https://kaivossopimus.blogspot.fi/

Lataa kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä -raportti täältä. 

www.reginaproject.eu

Hankkeen keskeiset tavoitteet:

  • Vahvistaa Sodankylän valmiuksia hyötyä kaivostoiminnasta 
  • Vähentää kaivostoimintaan liittyviä riskejä paikkakunnan näkökulmasta 
  • Varautua myös kaivostoiminnan jälkeiseen aikaan 
  • Sodankylän kunnan kaivosohjelma
  • Sopimusperusteinen kumppanuusmalli paikkakunnan ja kaivosyhtiöiden välillä

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:

  • Sidosryhmäyhteistyö: paikallisten toimijoiden näkökulmien huomioiminen kaivosohjelman ja kaivossopimuksen selvittämisessä ja valmistelussa 
  • Verkostoyhteistyö: muiden kaivospaikkakuntien hyvistä käytänteistä oppia, yhteistyö muiden hankkeiden kanssa sekä yhteistyö kestävän kaivostoiminnan verkoston sekä paikkakunnalla toimivien kaivosyhtiöiden kanssa 
  • Kaivosohjelman laatiminen 
  • Yhteistyön tavoitteiden määrittely
  • Yhteistyömallin kehittäminen ja neuvottelu asiantuntijapalveluita hyödyntäen.

Hankkeen aikataulu: 10/2015 – 09/2018. Kokonaisbudjetti (3v): 195 192 €, josta kunnan osuus 20 495 €.

Yhteistyökumppanit: Northern Periphery and Arctic Programme, EU, Lapin Yliopisto

Projektipäällikkö

Anna Kantola - Businesslappi

Anna Kantola