Mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaaminen poikkeusoloissa

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2020 – 31.8.2021

Hankelogot

Mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaaminen poikkeusoloissa

Koronapandemiasta johtuva markkinahäiriö on yllättänyt voimakkuudellaan ja ajallisella kestollaan globaalisti lähes jokaisen toimialan yrityksen kokoluokasta riippumatta. Koronapandemia on vaikeuttanut merkittävässä määrin myös Sodankylän alueen yritysten toimintaa. Globaali talouden elpyminen tulee tapahtumaan asteittain ja viennistä riippuvainen taloutemme elpyy täten viiveellä.

Yrittäjien jaksaminen on tällä hetkellä koetuksella ja markkinoiden epävarmuustekijät lisäävät entisestään yritysten mahdollisuuksia selvitä yksin tästä vaikeasta ja hallitsemattomasta tilanteesta. Yrittäjien oma jaksaminen ja työhyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeää mikro- ja pk-yrityksissä.

Tähän tärkeään aihealueeseen liittyen olemme käynnistäneet uuden hankkeen, johon osallistuvat yritykset saavat konkreettista tukea sekä uusia oivalluksia liiketoiminnan kehittämiselle. Kehittäminen osallistuvien yritysten kanssa alkaa alkuvuodesta työpajatyöskentelyn merkeissä jatkuen aina huhtikuulle saakka. Eri asiantuntijat auttavat yrittäjiä niin oman hyvinvoinnin, vertaistuen kuin liiketoiminnan kehittämisen osalta. Sodankylän alueen yrittäjät pääsevät osallistumaan tähän yhteiseen kehittämishankkeeseen, jonka avulla rakennetaan silta korona-ajan yli.

Katso kaikki hankkeen tulevat tapahtumat suoraan:  avaa kalenteri tästä

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2020 – 31.8.2021
Kokonaisbudjetti: 78 406 €, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoituksen osuus 90 %

Lataa juliste

 

Tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumat tällä hetkellä.Katso kaikki tapahtumat

Ajankohtaista

Katso kaikki uutiset

Lisätiedot

Antti Kastinen
Projektipäällikkö
Puh: +358406235048
antti.kastinen(at)sodankyla.fi