Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan esiselvitys

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2019 - 31.3.2021. Loppuraportti saatavilla.

Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin vähähiilisyys, aluetalous ja pk-yrittäjyys huomioiden - Businesslappi

Lataa loppuraportti täältä.

Esiselvityksen pohjalta valmistellaan ja testataan yhteinen toimintamalli palvelemaan malminetsintää ja pienkaivostoimintaa Lapisssa. Malli voidaan ottaa myöhemmin käyttöön kaikilla niillä alueilla, joilla Suomessa tehdään malminetsintätyötä. Malminetsinnän suhteen pyritään kartoittamaan palvelu- ja tiedontarpeet sekä toiminnan edellyttämät tukipalvelut. 

Lappilaisten pk -yritysten toiminnan ja kasvun edistäminen myös tätä kautta on esiselvityshankkeen tärkeänä tavoitteena ja mukana selvityksessä ovatkin kaikki Lapin kunnat.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2019 – 31.3.2021
Kokonaisbudjetti: 128.407 € (tuki 96.305 €)
Rahoitus: Lapin Liitto / EAKR

Hankeuutinen Sompio-lehdessä (9.3.2021):
Sodankylään luodaan malminetsintätoiminnan keskittymää (tilaajille)

Projektipäällikkö

Janne Laine
Sodankylän Kunta
Puh: +358 40 524 5360
janne.laine(at)sodankyla.fi