Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan esiselvitys -hanke

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2019 - 31.3.2021

 

Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin vähähiilisyys, aluetalous ja pk-yrittäjyys huomioiden - Businesslappi

Esiselvityksen pohjalta valmistellaan ja testataan yhteinen toimintamalli palvelemaan malminetsintää ja pienkaivostoimintaa Lapisssa. Malli voidaan ottaa myöhemmin käyttöön kaikilla niillä alueilla, joilla Suomessa tehdään malminetsintätyötä. Malminetsinnän suhteen pyritään kartoittamaan palvelu- ja tiedontarpeet sekä toiminnan edellyttämät tukipalvelut. 

Lappilaisten pk -yritysten toiminnan ja kasvun edistäminen myös tätä kautta on esiselvityshankkeen tärkeänä tavoitteena ja mukana selvityksessä ovatkin kaikki Lapin kunnat.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2019 – 31.3.2021
Kokonaisbudjetti: 128.407 € (tuki 96.305 €)
Rahoitus: Lapin Liitto / EAKR

Hankeuutinen Sompio-lehdessä (9.3.2021):
Sodankylään luodaan malminetsintätoiminnan keskittymää (tilaajille)

Projektipäällikkö

Janne Laine
Sodankylän Kunta
Puh: +358 40 524 5360
janne.laine(at)sodankyla.fi