Liikkuvan teurastamon toimintaedellytykset -yhteishanke

Onko liikkuvalla teurastamotoiminnalla kannattavan toiminnan edellytyksiä Lapin ja ja Koillismaan alueella? Hankeaika on 1.8.2017 – 31.12.2018. Loppuraportti saatavilla.

Hankkeen loppuraportti nyt saatavilla. Lataa tästä.

Yhteishanke: Sodankylä, Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko liikkuvalla teurastamotoiminnalla kannattavan toiminnan edellytyksiä Lapin ja Koillismaan alueella.

Hankeselvitykseen kuuluvat seuraavat asiat:

• Teurastamon riittävän toiminnan edellyttämä eläinkanta alueellisesti
• Leikkaamot ja ruhojen säilytys
• Teurastamoyksikön kustannusrakenne ja rahoitus
• Lihan jatkojalostus ja myyntikunnostus
• Myynti, markkinointi, asiakkuudet
• Alueelliset kasvattajaverkostot, leikkaamoverkostot, teurastus, jalostus, myynti
• Logistiset järjestelyt ja toiminnan optimointi

Toimintakonseptin laatiminen edellyttää liikkuvan teurastamon toiminnan kannalta välttämättömien tuottajaverkostojen selvittämistä. Hankkeen tavoitteena on suunnitella kasvatus- ja teurastusverkosto, leikkaamo-, jatkojalostus- ja myyntiverkostot. Samat yrittäjät voivat olla samanaikaisesti useissa eri verkostoissa.

Projektipäällikkö