Arktinen geoinnovaatiokeskus

Päätavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö. Hankeaika: 1.1.2017 - 31.12.2019.

Arktinen geoinnovaatiokeskus - Businesslappi 2

 

Projektin virallinen nimi: Arktinen geoinnovaatiokeskus – innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen ja käyttöönotto. Markkinointinimi: Arctic Geoinvest – Innovation Management

Projektin tavoitteet:

  • Päätavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö, joka edistää arktisten geoinnovaatioiden ja niiden teknisten sovellusten hyödyntämistä ja käyttöönottoa alueen yrityksissä.
  • Muina tavoitteina on selvittää arktisten geotieteiden tutkimus- ja innovaatiopotentiaali sekä innostaa yrityksiä pitkäjänteiseen panostukseen T&K-yhteistyöhön.
  • Projektin verkkosivut: https://www.arcticgeoinvest.com/
  • Projektin budjetti ja rahoitus: 826 208 €, 75% EAKR/Lapin liitto
  • Projektipäällikkö ja projektin vastuuhenkilö: Merja Aikio-Paavola, Timo Lohi
  • Projektin päätoteuttaja: Tähtikunta Oy

Projektin osatoteuttajat:

Arktinen geoinnovaatiokeskus - Businesslappi 3

 

 

Yhteyshenkilöt

 

Merja Aikio-Paavola - Businesslappi

Merja Aikio-Paavola

Yrityskoordinaattori