Business Lappi on Sodankylän kunnan kehittämispalveluosasto. Businesslapin ammattilaiset tarjoavat tietoa mm. Sodankylän elinkeinoelämästä ja opastavat sekä paikallisia että Sodankylään muuttavia yrityksiä mm. toimitiloista, tonteista ja rahoitusmahdollisuuksista. Business Lappi toteuttaa myös EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Sodankylän elinkeino- ja kehittämispalvelut

Jukka Lokka

Kehittämisjohtaja

KTM, Ekonomi.

Innovaatio- ja verkostojohtaminen, aluekehittäminen, strategiat ja liikkeenjohtaminen

Marja-Leena Heikkilä

Kehittämisassistentti

Elinkeino- ja yrityspalvelut

Mika Uusitalo

Elinkeinokoordinaattori

Tradenomi (AMK). 13 vuoden yrittäjäkokemus.

Yritys- ja rahoitusneuvonta, yritysjohtaminen, liiketalous.

Matkailu

Marjo Harjula

Matkailukoordinaattori

Tradenomi, Restonomi (Ylempi AMK)

Matkailu, verkostoituminen, aluekehittäminen, projektiosaaminen.

Biotalous

Merja Ahola

Projektipäällikkö/Ruokapalvelupäällikkö

case Sodankylä - Pudasjärvi

Kaivannaisteollisuus

Janne Laine

Projektipäällikkö

Kaivoskoordinaattori

Alueellinen työllisyyskokeilu

Eeva-Liisa Karén

Toiminnanjohtaja, Työllisyyskoordinaattori

Julkishallinnon merkonomi

Verkostoyhteistyö, sosiaalinen kuntoutus, valmennus ja koulutus. Esimiestyö, johtaminen sekä organisointi.

Merja Laakkonen

Työllisyydenhoidon erityissuunnittelija

Yhteisöpedagogi, neuropsykiatrinen valmentaja.

Työhönkuntoutus, työvoimapoliittiset koulutukset, henkilökohtaiset uraohjaukset, työkyvyn arvioinnit.

Toimitilat

Timo Lohi

Toimitusjohtaja/Tähtikunta Oy

FM, suunnittelumaantiede

EU-hankkeet, projektitoiminta