Businesslappi on Sodankylän kunnan kehittämispalveluosasto. Businesslapin ammattilaiset tarjoavat tietoa mm. Sodankylän elinkeinoelämästä ja opastavat sekä paikallisia että Sodankylään muuttavia yrityksiä mm. toimitiloista, tonteista ja rahoitusmahdollisuuksista. Businesslappi toteuttaa myös EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Sodankylän elinkeino- ja kehittämispalvelut

Jukka Lokka

Kehittämisjohtaja

KTM, Ekonomi.

Innovaatio- ja verkostojohtaminen, aluekehittäminen, strategiat ja liikkeenjohtaminen

Marja-Leena Heikkilä

Kehittämisassistentti

Elinkeino- ja yrityspalvelut

Mika Uusitalo

Elinkeinokoordinaattori

Tradenomi (AMK). 13 vuoden yrittäjäkokemus.

Yritys- ja rahoitusneuvonta, yritysjohtaminen, liiketalous.

Merja Aikio-Paavola

Yrityskoordinaattori

Yritysneuvoja/Tähtikunta Oy

Verkostoyhteistyö, asiakkuudet, organisointi, tapahtumat ja tilaisuudet, suurten kokonaisuuksien hallinta.

Matkailu

Marjo Harjula

Matkailukoordinaattori

Tradenomi, Restonomi (Ylempi AMK)

Matkailu, verkostoituminen, aluekehittäminen, projektiosaaminen.

Maria Alatalo

Matkailuneuvoja

Restonomiopiskelija

Harri Hihnala

Projektityöntekijä

Biotalous

Merja Ahola

Projektipäällikkö/Ruokapalvelupäällikkö

case Sodankylä - Pudasjärvi

Marjaana Aarnio

Biotalouskoordinaattori

Agrologi

Krista Stauffer

Projektipäällikkö

Tradenomi (AMK)
Kansainväliset toiminnat ja logistiikka.

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke

Kaivannaisteollisuus

Janne Laine

Projektipäällikkö

Arctic Business Consept -hanke

Tiede ja tutkimus

Tiina Helminen

Projektipäällikkö/Tähtikunta Oy

FM (geologia)

Arctic Geoinvest - Innovation Management
Verkostot (kaivannaisala), norjan kielitaito.

Heikki Heinonen

Projektipäällikkö

Verkostoituminen, strategia-asiantuntija

Alueellinen työllisyyskokeilu

Eeva-Liisa Karén

Toiminnanjohtaja, Työllisyyskoordinaattori

Julkishallinnon merkonomi

Verkostoyhteistyö, sosiaalinen kuntoutus, valmennus ja koulutus. Esimiestyö, johtaminen sekä organisointi.

Merja Laakkonen

Työllisyydenhoidon erityissuunnittelija

Yhteisöpedagogi, neuropsykiatrinen valmentaja.

Työhönkuntoutus, työvoimapoliittiset koulutukset, henkilökohtaiset uraohjaukset, työkyvyn arvioinnit.

Toimitilat

Timo Lohi

Toimitusjohtaja/Tähtikunta Oy

FM, suunnittelumaantiede

EU-hankkeet, projektitoiminta