Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019–30.6.2021.

 

Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli hiilineutraaliin yhdyskuntarakenteeseen -teollinen ekosysteemi energian ja ruuan tuotantoon perustuen paikallisiin raaka-aineisiin sekä kotitalousten ja tuotantolaitosten sivuvirtoihin - Businesslappi

Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli hiilineutraaliin yhdyskuntarakenteeseen -teollinen ekosysteemi energian ja ruuan tuotantoon perustuen paikallisiin raaka-aineisiin sekä kotitalousten ja tuotantolaitosten sivuvirtoihin.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli uuden sukupolven kaukolämpölaitokselle. Malli on suunnattu alueille, joilla on puupohjaista bioylijäämätuotantoa. Mallin tarkoitus on lisätä ja tehostaa paikallisten raaka-aineiden käyttöä, nostaa alueellista jalostusarvoa, kasvattaa aluetaloutta ja työllisyyttä, lisätä alueellista omavaraisuutta energian ja ruuan osalta.

Keskeisenä ajatuksena on yhdistää paikallista energian- ja ruuantuotantoa. Tuotantoa lähestytään laajalla kiertotalouden näkökulmalla ja energiatuotannon virtojen ja sivuvirtojen ympärille tunnistetaan ja mallinnetaan energian ja ruuan teollinen ekosysteemi.

Toimintamallissa kaukolämmön osalta tunnistetaan ja kartoitetaan menetelmiä, joiden avulla voidaan järkevällä tavalla suunnitella hiilineutraalimpaa yhdyskuntarakennetta.

Keskeisenä ajatuksena on useiden tuotantomuotojen ja verkostossa hajautetun tuotannon, varastoinnin ja älykkään ohjauksen (säästöt ja tuotannon synergia) avulla pienentää energiainvestointien tarvetta sekä lisätä saantoa (energia, ravinteet) käytettyjen energiaraaka-aineiden osalta.

Kartoitus- ja laskentamallia voidaan hyödyntää erityisesti kaukolämpölaitoksissa, joissa uusiutumattomaksi luokitelluista energialähteistä siirrytään uusiutuviin (erityisesti puupohjaisiin metsänhoidon ja metsäteollisuuden sivuvirtoihin pohjautuviin) energialähteisiin.

Hankkeen hakijana ja hallinnoitsijana toimii Sodankylän kunta. Osatoteuttajina mukana ovat Vaasan yliopisto ja Luonnonvarakeskus. Rahoitus on haettu Lapin liiton kautta.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019–30.6.2021.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 668 514 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoittama osuus on 534 813 €.

(Tukiprosentti on 80 %).

Projektipäälliköt

Päivi Haapalainen
Vaasan Yliopisto
kokoaikainen projektipäällikkö 
puh. 029 449 8475
paivi.haapalainen(at)uwasa.fi

Jukka Lokka
Sodankylän kunta
osa-aikainen projektipäällikkö
Puh: 040 146 0448
jukka.lokka(at)businesslappi.fi

Ari Haapanen
Vaasa Yliopisto
osaaikainen projektipäällikkö 
puh. 029 449 8210
ari.haapanen(at)uwasa.fi

Satu Ervasti
Luke
yhteyshenkilö, tutkija
puh. 029 532 6075 
satu.ervasti(at)luke.fi