Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 31.12.2020.

Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin vähähiilisyys, aluetalous ja pk-yrittäjyys huomioiden - Businesslappi

Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin vähähiilisyys, aluetalous ja pk-yrittäjyys huomioiden.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli alueellisen elintarviketuotannon organisointiin
(hankintapolitiikka ja -menetelmät, tuotannollislogistinen toimintamalli sekä hallinto ja
organisointi). Toimintamalli muodostaa kokonaisuuden, jossa on esimerkiksi tuotantotiloja,
terminaaleja ja joustavaa kuljetustoimintaa, kehittyneitä sähköisiä ohjausjärjestelmiä sekä
elintarvikealan toimijoiden yhteistyötä. Mallin on tarkoitus edistää paikallistaloutta, paikallisten
pk-yritysten toimintamahdollisuuksia, lyhentää pitkiä elintarvikkeiden kuljetusketjuja ja vähentää
hiilidioksidipäästöjä.

Hankkeen toimenpiteiden toteutumista tukevat Lapin liiton Maaseutuklusterin viestintä -hanke ja
ProAgrian Maatilan kasvu sekä ÄLY -hankkeet. Mukana yhteistyökumppaneina ovat lisäksi
Meri-Lapin kuntapalveluiden liikelaitoksen kuntayhtymä (Kemi, Keminmaa, Simo), Kemijärven
kaupunki ja yritys- ja elinkeinopalvelut, Ranuan kunta, Kittilän kunta, Leader Pohjoisin Lappi,
Tampereen ammattikorkeakoulu (arvoa lähiruoasta -hanke), Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja
Lapin ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa luotavaa toimintamallia voivat hyödyntää valtakunnallisesti muut maakunnat ja
kunnat. Selvitystyön tavoitteena on huomioida hiilineutraalit toimintamallit, aluetaloudelliset
näkökohdat ja pk-yritysten toimintamahdollisuudet elintarviketuotannon alalla. Selvitystyön
lähtökohtana ovat valtioneuvoston painopistealueet ja MMM:n lähiruokaohjelma.
Hankkeen hakijana ja hallinnoitsijana toimii Sodankylän kunta. Rahoitus on haettu Lapin liiton
kautta.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 31.12.2020.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 171 702 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja
valtion rahoittama osuus on 137 362 €.

(Tukiprosentti on 80 %).

Yhteyshenkilö

Merja Ahola
Ruokapalvelupäällikkö
Sodankylän kunta
Puh: 040 809 4955
merja.ahola(at)sodankyla.fi