Case Sodankylä-Pudasjärvi

Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruuanmenekkiä. Projektin hankeaika 1.1.2016 - 31.12.2019.

Paikallisten tuotteiden saatavuutta voidaan parantaa ruokatuotannon toimintoja kehittämällä siten, että pienempiäkin eriä kyetään vastaanottamaan ja sisällyttämään keittiön erilaisiin prosesseihin tehokkaasti.

Hankkeen keskeiset tavoitteet: 

 • laatii keskuskeittiön toimintamallin lähiruokaperiaatteelle, jota voidaan kopioida mihin tahansa kuntaan.
 • hankinta-, tuotanto-, jakelu ja ohjausprosessien kehittäminen.
 • alueellisen elinvoimaisuuden lisääminen, paikallistuotannon ja siihen liittyvän yrittäjyyden edistäminen  
 • reseptien kehittäminen tuotetestauksin ja käytännön kokeiluin
 • yhteistyöverkostojen kasvattaminen kuntien välillä
 • lisätä alueella toimivien mm. matkailuyritysten kiinnostusta alueellisten ja paikallisen elintarvikkeiden käyttöön.

Keskeiset toimenpiteet:

 • Sodankylän kunta (hankkeen hallinnointi ja toteutus, Sodankylän rahoitusosuus) 
 • Pudasjärven kaupunki (hankkeen seuranta ja osallistuminen, Pudasjärven rahoitusosuus)
 • Verkostoyhteistyö alueen kuntien ja maakunnallisten toimijoiden kanssa asiantuntijayksikkö EkoCentria 
 • Yhteistyö samansuuntaisten käynnissä olevien hankkeiden ja mahdollisesti toteutuksen aikana käynnistyvien muiden hankkeiden kanssa.
 • Valtakunnallinen lähiruokaverkosto: Yhdessä tehden parempiin tuloksiin -valtakunnallinen lähiruuan koordinaatiohanke, Savon koulutuskuntayhtymän valtakunnallinen asiantuntijahanke

Hankkeen aikataulu: 1.1.2016 – 31.12.2019. 
Yhteistyökumppanit: Pudasjärven kaupunki, Lapin ELY-keskus, Lapin Liitto, EkoCentria) 

 

Projektipäällikkö