Arktinen geoinnovaatiokeskus

Päätavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö. Hankeaika: 1.1.2017 - 30.4.2019.

Projektin virallinen nimi: Arktinen geoinnovaatiokeskus – innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen ja käyttöönotto. Markkinointinimi: Arctic Geoinvest – Innovation Management

Projektin tavoitteet:

 • Päätavoitteena on luoda innovaatio- ja kehitysympäristö, joka edistää arktisten geoinnovaatioiden ja niiden teknisten sovellusten hyödyntämistä ja käyttöönottoa alueen yrityksissä.
 • Muina tavoitteina on selvittää arktisten geotieteiden tutkimus- ja innovaatiopotentiaali sekä innostaa yrityksiä pitkäjänteiseen panostukseen T&K-yhteistyöhön.
 • Projektin verkkosivut: https://www.arcticgeoinvest.com/
 • Projektin budjetti ja rahoitus: 826 208 €, 75% EAKR/Lapin liitto
 • Projektipäällikkö ja projektin vastuuhenkilö: Tiina Helminen, Timo Lohi
 • Projektin päätoteuttaja: Tähtikunta Oy

Projektin osatoteuttajat:

  • Geologian tutkimuskeskus
  • Ilmatieteen laitos
  • Lapin ammattikorkeakoulu
  • Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus
  • Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio

 

 

Yhteyshenkilöt

 

Merja Aikio-Paavola - Businesslappi

Merja Aikio-Paavola

Yrityskoordinaattori