Sodankylässä kuluttajat kaipaavat muutosta liikkeiden aukioloaikoihin sekä lisää tietoa verkkoon

”Aukioloajat eivät palvele ihmisiä, jotka ovat päivän töissä ja ehtivät vasta viideltä kylälle. Ilta olisi hyvää ostosaikaa, mutta mikään liike ei ole enää silloin auki. Monesti sen vuoksi netti kutsuu.”
Näin kiteytti eräs kuluttaja ajatuksensa, kun kysyttiin kehittämisideoita kuluttajille suunnatussa kyselyssä Sodankylässä. Kivijalkaliikkeiden aukioloajat sekä yritysten ja valikoiman tietojen puuttuminen netistä antoivat eniten aihetta vapaisiin kehittämisideoihin kyselyssä.

Julkaistu 22.05.2020  |  Ajankohtaista

Työssäkäyvät naiset innokkaimpia vastaajia

Sodankylän kunnan hallinnoima, Ostovoiman suuntaaminen paikalliseen tarjontaan yrittäjien yhteistyötä kehittämällä -hanke toteutti helmikuussa 2020 sähköisen kuluttajakyselyn. Vastaajia saatiin yhteensä 242, joista naisia oli 81 %. Suurin osa vastaajista kuului työikäisiin (ikäluokat 26 – 40 v. ja 41 – 64 v.) ja kolme neljästä vastaajasta kertoi olevansa joko työssä tai yrittäjänä.

Sodankyläläisten yritysten palvelu on tyydyttävän hyvää, mutta aukioloaikoihin toivottiin muutosta

Kuluttajat ovat tyytyväisiä palveluun sodankyläläisissä yrityksissä, samoin suht’ tyytyväisiä tuotteiden nopeaan saatavuuteen ja valikoimaankin. Mutta aukioloajat saavat mielipiteet hajoamaan kovasti; osalle nykyiset aukioloajat ovat sopivat, mutta suuri osa vastaajista on sitä mieltä, että niitä tulisi kehittää.

Tarkasteltaessa vastauksia iän mukaan, tyytyväisimmät kuluttajat nykyisiin aukioloaikoihin löytyivät ikäluokasta yli 65-vuotiaat. Tyytymättömimmät vastaajat puolestaan ovat 26 – 40 vuotiaat. Yleisesti ottaen miehet näyttävät Sodankylässä olevan naisia tyytyväisempiä tarjontaan, tietojen löydettävyyteen verkossa samoin kuin liikkeiden aukioloaikoihinkin.

Sodankyläläinen palvelu on ystävällistä, henkilökohtaista, tuttua, avuliasta ja ammattitaitoista. Muun muassa näin kuluttajat arvioivat paikallisen palvelun erityspiirteitä avoimessa kysymyksessä. Kuluttajat arvostivat sitä, että valikoimasta puuttuvia tuotteita tilataan tai asiakas ohjataan ostamaan tarvittaessa kylän toisesta kaupasta. Vastauksissa annettiin myös palautetta suoraan yrityksille – niin hyvää kuin kehitettävääkin.

Vaatteita ja kenkiä kuluttajat haluaisivat edelleen ostaa Sodankylästä

Kuluttajakyselyn ollessa käynnissä saatiin Sodankylässä tieto, että Simonen lopettaa vaatteiden ja kenkien myynnin. Tämä uutinen näkyi kyselyn vastauksissa, sillä Simosen vaatemyynnin lopettamista harmiteltiin ja toivottiin edelleen vaatteiden ja kenkien ostomahdollisuutta Sodankylään.

Lastenvaateliikkeitä, ravintoloita, kahviloita, leipomoa, lemmikkieläinkauppaa, keilahallia ja kylpylää toivottiin myös useissa vastauksissa. Yhteensä 170 toivetta esitettiin, kun kysyttiin mikä tuote tai palvelu Sodankylästä puuttuu.

Paikallisuus koetaan tärkeäksi, mutta se ei näyttäisi vaikuttavan enää ostopäätöksen hetkellä

Yli 85 % vastaajista oli sitä mieltä, että tuotteiden paikallisuudella on merkitystä. Ja lähes 80 % olisi mahdollisesti valmis myös maksamaan paikallisesta tuotteesta korkeamman hinnan. Mutta vastaajat arvioivat paikallisuuden vain arvosanalla 6,3 (asteikolla 0 = ei yhtään tärkeä – 10 = erittäin tärkeä) kysyttäessä ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden tärkeyttä.

Ostopäätöksen hetkellä kuluttajat etsivät laadukasta tuotetta / palvelua, niin että se on saatavilla nopeasti. Myös hinta on erittäin tärkeä samoin kuin henkilökohtainen asiakaspalvelu ja tuotteen huolto. Tuotteen / palvelun paikallisuus, ympäristöystävällisyys (hiilijalanjälki) tai kotiinkuljetusmahdollisuus eivät olleet vastaajien mielestä kovin tärkeitä asioita ostopäätöstä tehtäessä.

Tosin näissäkin nähtiin eroavaisuuksia niin ikäryhmien kuin sukupuolien välisissä vastauksissa. Miehet pitivät henkilökohtaista asiakaspalvelua ja tuotteen huoltoa naisia tärkeämpinä. Naisille puolestaan hinnan lisäksi tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyys oli tärkeämpää kuin miehille. Yli 65-vuotiaat arvioivat tuotteen huollon, paikallisuuden ja kotiinkuljetuksen huomattavasti muita ikäryhmiä tärkeämmäksi. Tuotteen ja palvelun laadukkuus nousi nuorimpien kuluttajien vastauksissa tärkeimmäksi ja vastaavasti kotiinkuljetus vähiten tärkeäksi asiaksi.

Varttuneet kuluttajat ja miehet ostavat enemmän Sodankylästä, nuoret tilaavat verkkokaupoista

Kyselyn mukaan varttuneempi kuluttaja luottaa lähes kaikissa hankinnoissaan Sodankylän tarjontaan. Myös vaatteet ja jalkineet he ostavat pääsääntöisesti Sodankylästä toisin kuin nuorempi ikäluokka, joka tilaa ne verkosta. Myös matkapuhelinten ja tietokoneiden osalta tulokset ovat samanlaiset.

Miehet käyttävät ravintola-, kahvila- ja majoituspalveluita eniten Sodankylässä. He myös ostavat vaatteensa ja jalkineensa pääsääntöisesti Sodankylästä, samoin kuin puhelimet ja tietojenkäsittelylaitteetkin. Miehetkin tekevät kyselyn mukaan lähes kaikki hankintansa mieluiten omalla paikkakunnalla. Ajoneuvoja miehet tosin hankkivat enemmän Rovaniemeltä kuin Sodankylästä tai muilta paikkakunnilta.

Yrittäjät yhteistyössä vastaamaan kehittämisideoihin

Hanke järjestää kaikille sodankyläläisille yrittäjille avoimia työpajoja, joissa käydään tarkemmin kuluttajien ideoita ja ehdotuksia läpi. Samalla mietitään erilaisia yhteistyötapoja, kuinka parantaa palvelua ja vastata kuluttajien toiveisiin. Yrittäjille järjestetään myös heidän toiveiden mukaisia koulutuksia esim. verkkokaupan ja -sivujen toteutuksesta.

Faktat:
Ostovoiman suuntaaminen paikalliseen tarjontaan yritysten yhteistyötä kehittämällä -hanke, kokonaisbudjetti 79 596,80 €, hallinnoija Sodankylän kunta, rahoittajat Leader Pohjoisin Lappi (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020) tuki 80 %, Sodankylän Yrittäjät ry 20 %, hankkeen toteutusaika 1.9.2019 – 30.6.2021.

Lisätietoja:

Ulla Koikkalainen, projektipäällikkö, p. 045 670 8842, ulla.koikkalainen@businesslappi.fi