Biotaloushankkeita

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke

Päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Toteutusaika 1.1.2017-31.12.2019.

Kalamassaa eri kalalajeista -hanke

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on särkikalamassan valmistuksen opettelu. Hankkeen toteutusaika on 11.5.2016 - 30.9.2018.

Case Sodankylä - Pudasjärvi

Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruuanmenekkiä. Projektin hankeaika 1.1.2016 - 31.12.2019.