Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu 30.6.2021 asti.

Presidentti vahvisti lakimuutoksen 26.3.2021. Tukea voi saada, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronapandemian takia.

Julkaistu 29.03.2021  |  Ajankohtaista

Millä edellytyksillä yrittäjä voi saada työmarkkinatukea?

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatuki on yksi työttömyysetuuden muoto.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja, että TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Lähde: www.tem.fi

Lisätietoja TE-toimistosta.

Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu 30.6.2021 asti. - Businesslappi