Uusi kustannustuki tulossa

Kustannustuki yrityksille otetaan uudelleen käyttöön – lakiluonnos lausunnoille.

Julkaistu 27.11.2020  |  Ajankohtaista

Hallitus linjasi 29.9.2020, että yrityksille suunnattua määräaikaista kustannustukea jatketaan. Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti kustannustukilakiin ehdotetut muutokset lyhyelle lausuntokierrokselle 16.–21.10.2020. Tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnan käsittelyyn vielä lokakuun aikana. Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku avattaisiin joulukuun lopussa. Yritykset hakisivat tukea edelleen Valtiokonttorista.

Kustannustuen myöntämisen edellytykset ja määräytymisperusteet: 

  • Tukeen oikeuttavan liikevaihdon minimiraja tukikaudella poistettaisiin, ja näin tuki kohdistuisi paremmin pieniin yrityksiin.
  • Yritys saisi tukea kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Nyt on tarkoitus laajentaa kustannuksia, joista tukea voidaan maksaa. Kustannuksiin lisättäisiin tukikauteen kohdistuvia, mutta sitä edeltävänä aikana muodostuneita kustannuksia.
  • Myös jatkossa Valtiokonttori voisi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn tilanteessa, jossa yritys ei kuulu toimialaan, jonka liikevaihto on laskenut. Tällöin yrityksen tulisi osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.
  • Pienin maksettava tuki olisi edelleen 2000 euroa ja tuen euromääräinen maksimi olisi edelleen 500 000 euroa. Tuen määrässä huomioidaan lisäksi EU:n tilapäisten valtiontukisääntöjen mukainen koronatukien enimmäismäärä, joka on yhteensä 800 000 euroa yritystä kohden ko. tukiohjelmassa. Tuen enimmäismäärää laskettaessa on otettava huomioon kaikkien Suomen viranomaisten puitetukiohjelman nojalla kyseiselle yritykselle myöntämät tuet.