Sodankylän kunnan Kaivosohjelma 2018-2021

Julkaistu 27.03.2018  |  Ajankohtaista

Sodankylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kaivosohjelman 2018-2021.

Kaivosohjelma on Sodankylän kunnan linjapaperi ja periaatteellinen lähtökohta kaivostoimialaan liittyvässä toiminnassa ja yhteistyön kehittämisessä.  Kaivosohjelmassa kunta linjaa tavoitteekseen, että paikkakunnalla harjoitettava kaivostoiminta on kunnan arvojen mukaisesti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää.  

Kaivosohjelmaan on kirjattuna kunnan toimenpidesuunnitelma kaivostoimialaan liittyvistä keskeisimmistä toimenpiteistä kuten paikkakunnan houkuttelevuuden vahvistamisesta, viihtyisyyden parantamisesta, nykyisen ja uuden yritystoiminnan kehittämisestä eri elinkeinoaloilla mukaan lukien perinteiset elinkeinot, kestävän kaivostoiminnan standardin käytön edistäminen ja maankäytön yhteensovittaminen.  Keskeisenä toimenpiteenä on myös kaivostoiminnan ihmisiin, talouteen ja ympäristöön liittyvien vaikutusten seuraaminen ja arviointi kuntatasolla säännöllisesti ja yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa.