Sodankylään yrittäjien oma Likiliike

Paikkakuntakohtaisen Likiliike -verkoston laajennus starttaa Sodankylästä

Rovaniemen Yrittäjät ry ja Sodankylän Yrittäjät ry ovat solmineet historiallisen yhteistyösopimuksen. Sodankylän Yrittäjät ry on päättänyt hyödyntää Rovaniemellä kehitettyä ja testattua Likiliike-toimintamallia, joka toimii yrittäjien kehittämis- ja markkinointialustana. Yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuus sekä sodankyläläinen sovellus Likiliike-brändistä julkaistiin 10.10 Likiliikkeen Yhtiökokouksessa Rovaniemellä. Sopimuksen myötä käynnistyy Likiliikkeen maakunnallinen ja valtakunnallinen laajentuminen.

Julkaistu 11.10.2019  |  Ajankohtaista

”Likiliikkeestä on kasvanut aikaan hyvin sopiva ilmiö, joka kiinnostaa valtakunnallisestikin. Meille on tullut eri puolelta Suomea useita yhteydenottoja, joissa halutaan hyödyntää kehittämäämme, hyvin toimiva Likiliike-formaattia.  Sodankylä on nyt ensimmäinen, johon Likiliike viedään paikkakuntakohtaisesti sopeuttaen. Autamme käytännössä sisaryhdistyksiämme viemään Likiliike-konseptin käytäntöön.” sanoo Likiliikkeen johtoryhmän puheenjohtaja Pasi Hiukka Rovaniemen Yrittäjät ry:stä.

 SODANKYLÄSSÄ YRITTÄJÄT JA KUNTA ALLEKIRJOITTIVAT PARTNERSHIP-SOPIMUKSEN

Sodankylässä kunta on panostanut aktiiviseen yhteistyöhön yrittäjien kanssa. Viime keväänä Sodankylän Yrittäjät ry ja Sodankylän kunta solmivat PublicPrivatePartnership -sopimuksen, jonka keskeinen tavoite on vahvistuvan yrittäjäyhteistyön kautta elävöittää paitsi kuntakeskustaa, myös lisätä paikallisten palveluiden ja tuotteiden kysyntää koko kunnan alueella. Sodankylän kunta on antanut toiminnan aloittamiseen yhteistyösopimuksen mukaisesti 15.000 euroa. Toiminnan alun onnistumisen myötä tuesta suunnitellaan pysyvää.

Yhteistyösopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa tärkeässä osassa on Likiliike-konseptin käyttöönotto ja paikallista kaupankäyntiä edistävän toimintamallin sisäänajo. ”Kuntakeskustan elävöittäminen ja elinvoimaisuuden vahvistaminen on kuntapäättäjiemme keskeinen tahtotila. Likiliike on osoittautunut tulokselliseksi ja vireyttä lisääväksi yhteistyömuodoksi. Sillä on Lapissa jo valmiiksi tunnettuus ja positiivinen imago. Mielestämme oli järkevä lähteä hyödyntämään jo kuluttajienkin parissa tunnettua käsitettä, josta teemme omannäköisen sovelluksen käyttöömme. Haluamme olla mukana aktiivisessa kehitystyössä ja auttaa paikallisia yrittäjiä menestymään” toteaa yrittäjänäkin 12 vuotta Sodankylässä toiminut elinkeinokoordinaattori Mika Uusitalo Sodankylän kunnasta. ”Toivomme, että Sodankylän Yrittäjät ry:n yritysten kanssa syntynyt hyvä yhteinen tahtotila ja yhteistyö leviäisi Likiliike -konseptin myötä laajasti Sodankylän alueen yrityksiin”.

Rovaniemen kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä Sodankylään tullaan luomaan Likiliikkeestä paikkakuntakohtainen toiminnallinen ja visuaalinen sovellus. Yrittäjät saavat käyttöön Likiliike konseptikäsikirjan ja sen myötä 20 toiminnallista sisältömallinnusta. Ensimmäiset sodankyläläiset Likiliikkeet tullaan sertifioimaan ja julkistamaan jo 25.10.2019. Joulunavajaisissa Likiliikkeitä sertifioidaan jälleen lisää. Palvelu on tarkoitettu kaikille kunnan yrityksille, yhdistyksille ja toimijoille.   

”Me Sodankylässä olemme jo pitkään kehittäneet yrittäjien välistä yhteistyötä. Nyt oli aika siirtyä seuraavalle tasolle myös yhteistyössä kunnan kanssa. Koimme, että rovaniemeläiset olivat kehittäneet erinomaisen kokonaiskonseptin, monitasoisen toimintamallin, jolla pääsemme jalostamaan paikkakuntakohtaista yrittäjäyhteistyötä nykyaikaisin menetelmin. Meillä on paljon helpompi, toimivampi ja kannattavampi käyttöönottaa jo testattu sabluuna, kun lähteä alusta pohtimaan samoja asioita, joihin rovaniemeläiset ovat löytäneet jo hyvät sisällöt.”  sanoo Sodankylän Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Marja-Leena Magga.

 Likiliike vastaa ajan vahvistuviin ilmiöihin

ASIAKKAIDEN ARVOSTUS LÄHIPALVELUITA JA EETTISYYTTÄ KOHTAAN LISÄÄNTYY

Likiliike pohjaa palveluajatuksensa ajankohtaisiin teemoihin. Lokaalista on tullut globaali ilmiö. Paikallisuus on muodostunut paikallisten yritysten ja tuottajien myyntivaltiksi, koska asiakkaiden arvokuluttaminen vahvistuu. Myös lähituotteiden ja niiden läpinäkyvä käytettävien raaka-aineiden käyttö ovat kansainvälisiä trendejä. Tuotteiden ja palveluiden eettisyys kiinnostavat kuluttajia yhä enemmän ja eettisesti tuotannosta on tullut yritysten kilpailuvaltti.

”Näihin ajan ilmiöissä oleviin asiakkaiden odotuksiin Likiliike on juuri kehitetty vastaamaan. On jäsennelty palvelu- ja viestintäsisällöt, toimiva konsepti yrittäjä- ja kuntayhteistyölle entistä parempien ja sitouttavien palveluiden luomiseksi paikkakunnittain. Kaikki on koottu Likiliike-konseptikäsikirjaan, jotta paikkakunta- ja yrityskohtainen soveltaminen toimisivat mahdollisimman sujuvasti ja yhdenmukaisesti” tarkentaa konseptin kehitystyötä vetänyt Taina Torvela.   

FAKTAA LIKILIIKKEESTÄ

Mikä on Likiliike?

  • Perustettu 2015, Rovaniemellä. Design ja konseptikäsikirja Ajatus Oy/Taina Torvela. Sodankylän Likiliikemerkki design Mainostoimisto Seven-1/Anu Mäkinen.
  • Paikallisuutta edistävä konseptoitu yrittäjäyhteistyö, kaupunki- ja kyläelämää rikastuttava kansanliike sekä elinvoimaisuutta lisäävä yrittäjien ja kunnan yhteistoiminta- ja kehittämisalusta.
  • Palvelumerkki, joka viestii paikallisuudesta, kotimaisesta laadusta, pätevästä lähipalvelusta ja lappilaisesta yhteisöhengestä.
  • Rovaniemellä mukana noin 250 paikallisomisteista yritystä, yhdistystä, kulttuuritoimijaa ja organisaatiota. sekä 4 Likiliike-Väärtiä, jotka haluavat edistää paikallisia arvoja.
  • Rovaniemen Yrittäjät ry:n rekisteröimä ja sertifioima palvelukonsepti, joka merkitsee kuluttajalle taetta vastuullisesta toimijasta ja
  • Likiliike-merkki takaa, että yrityksillä on paikallinen omistuspohja, jolloin verotulot jäävät paikkakunnalle.
  • Likiliike myöntää Liki-tuote -sertifikaatin käyttöoikeiden. Liki-tuotteen paikallisuusaste on vähintään 60 %.

Likiliikkeen missio: Likiliike vahvistaa eettistä ja ekologista kaupankäyntiä, syventää kotiseuturakkautta ja rakentaa tunnesidettä paikallisuuteen, rikastuttaa kuntakuvaa ja kehittää palveluaan sekä kuuntelee aktiivisesti asiakkaitaan ja huomioi muutostarpeita.

Likiliike visio: Likiliike toimii valtakunnallisesti ja valtakunnallisena, tunnettuna paikallisuutta edusvana brändinä, jota asiakkaat arvostavat ja osaavat hyödyntää ostopäätöksissään.

Likiliike toimii aktiivisena kehitysalustana ja tarjoaa yhteisiä tuote- ja palvelusisältöjä paikkakuntakohtaisille yrityksille ja toimijoille. Likiliike on vakiinnuttanut asemansa toimivana yhteistyökonseptina elinkeinoyhtiöiden, kuntien ja yrittäjien välillä.

 Likiliikkeen arvot: Paikallisuus, yhteisöllisyys, yhteiskuntavastuu ja rohkeus.

www.likiliike.fi

Lisätietoja

                             Marja-Leena Magga, puheenjohtaja Sodankylän Yrittäjät ry, 040-730 8636

                             Mika Uusitalo, elinkeinokoordinaattori, Sodankylän kunta, 040-179 5790

                             Esko Määttä, puheenjohtaja Rovaniemen Yrittäjät ry, 040-7729427

                             Pasi Hiukka, puheenjohtaja, Likiliike Rovaniemi johtokunta, 040-7171 988

                             Taina Torvela, Likiliike konseptikäsikirjan tuottaja, 0400-291 844

 

Sodankylään yrittäjien oma Likiliike - Businesslappi 1