Osallistuva Sodankylä - osallistu somessa.

Julkaistu 05.04.2018  |  Ajankohtaista

Sosiaalinen media on nykyisen kunnallishallinnon yksi vuorovaikutuksen väline. Sosiaalisen median avulla voidaan avata uusia, suoria keskusteluyhteyksiä kunnan ja kuntalaisten välillä. Sosiaalisen median hienous piilee siinä, että sen avulla voidaan ohittaa perinteinen hierarkkinen rakenne ja samaan keskusteluun on helppo osallistua niin viranhaltijan, luottamusmiehen kuin kuntalaisenkin.

Sodankylän kunta jakaa aktiivisesti tietoa myös sosiaalisen median kautta. Kunnan Facebook-sivuilla jaetaan uutisia reaaliaikaisesti ja nostetaan esiin tärkeitä tapahtumia sekä päätöksiä.

Sodankylän kunnalla on myös oma Facebook-ryhmä Osallistuva Sodankylä, joka on vuorovaikutuskanava kunnan ja kuntalaisten välillä. Ryhmässä keskustelemme ajankohtaisista aiheista ja tarjoamme kuntalaisille nopean ja helpon väylän keskustelulle. Ryhmässä kuntalainen voi avata keskustelun, kysyä kysymyksiä ja antaa palautetta kunnan toiminnasta.

Lisää tietoa osallisuuteen liittyvistä asioista löytyy myös Osallistuva Sodankylä -blogista, jossa kerrotaan tarkemmin esimerkiksi valtuuston kokouksista ja tehdyistä päätöksistä sekä erilaisista osallisuutta lisäävistä tapahtumista.

Yksi tärkeä kanava tiedon välittämiseen on nykyisin myös Sodankylän kunnan oma Youtube-kanava. Kanavalla on nähtävissä valtuuston kokousten tallenteet, sekä useita tallennettuja yleisötilaisuuksia.