Opetusfilmit kaupallisen kalastuksen menetelmistä.

Julkaistu 23.08.2019  |  Ajankohtaista

OPETUSFILMIT KALASTUKSESTA

Siian verkkokalastus Inarijärvellä (Inari)  

Vannerysä ja katiska (Lokka) 

Siikaa loukulla (Inari)

Mateen talvinen rysäpyynti (Lokka) 

Juomustus (Inari) 

Kalojen käsittely myyntiä varten (Lokka)

Sodankylän kunta on ollut mukana Inarin SAKK:n (Saamelaisalueen koulutuskeskus) hallinnoimassa hankkeessa: Opetusfilmien tekeminen Ylä-Lapin kaupallisen kalastuksen menetelmistä.

Kalastusmenetelmät on kuvattu Lokan tekojärvellä ja Inarin järvellä. Videot on kuvattu autenttisissa kalastustilanteissa ja niissä esiintyvät oikeat kalastajat.

Sodankylän kuntaosuus on ollut 3.500 €. (Hankkeen kokonaiskustannukset oli 35.000 €). Hankkeen rahoitus on saatu EU:n Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Hankkeen saamenkielinen kutsumanimi on Kyelikietâ (kalakäsi, kalakauha).

Opetusfilmit kaupallisen kalastuksen menetelmistä. - Businesslappi Opetusfilmit kaupallisen kalastuksen menetelmistä. - Businesslappi 1