Lapin ja etenkin Sodankylän hyvä työllisyystilanne näkyy!

Lapin ELY-keskuksen alueella oli työttömiä 1640 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja Sodankylän työttömyysluku 7,4% oli Lapin alhaisin.

Julkaistu 24.10.2018  |  Ajankohtaista

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx…#

Trendit:

  • Työttömiä Lapissa 8 820 – edellisen kerran työttömien määrä alittui 9 000 vuonna 1990
  • Työttömiä 1 640 (-16 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin
  • Työttömyys väheni eniten Itä- ja Pohjois-Lapissa
  • Työttömien osuus työvoimasta alitti 10 % kuudessa ja ylitti 15 % vain kahdessa Lapin kunnassa
  • Yhdeksässä Lapin kunnassa työttömyys väheni yli 20 % ja neljässä 30 % tai enemmän
  • Palveluihin osallistuvien määrä ja aktivointiaste nousseet
  • Matkailun ja rakentamisen työvoimatarpeet näkyvät avointen työpaikkojen tarjonnassa