Kiertotalous apuun ilmastohaasteissa – laaja energian- ja ruoantuotannon yhdistäminen voisi tuoda myös taloudellisia hyötyjä

Kiertotalous, ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnon raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen ovat ajankohtaisia teemoja monella saralla. Sodankylän kunnan hallinnoimassa kiertotaloushankkeessa haettiin ratkaisuja ympäristö- ja aluetaloudellisiin kysymyksiin yhdistämällä energian- ja ruoantuotantoa.

Julkaistu 02.07.2021  |  Ajankohtaista

Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli – hiilineutraali energian ja ruoan tuotannon teollinen ekosysteemi paikallisiin raaka-aineisiin ja sivuvirtoihin tukeutuen –hankkeessa tarkasteltiin sähkön, lämmön, veden ja erilaisten sivuvirtojen liikkumista kiertotalousjärjestelmässä, joka yhdistää energian- ja ruoantuotantoa.  

– Loimme toimintamallin, jonka tavoitteena on hyödyntää alueellisia raaka-aineita ja teollisuuden sivuvirtoja, joita ei vielä hyödynnetä kovin tehokkaasti, kertoo hankkeen projektipäällikkö Päivi Haapalainen Vaasan yliopistosta.  

Haapalaisen mukaan esimerkiksi metsänhoidollisista toimenpiteistä jääviä oksia ja kantoja sekä ensiharvennuspuuta voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa. Tällainen toimintatapa toisi myös aluetaloudellisia hyötyjä erityisesti alueilla, joilla metsätalouden sivutuotteille ei ole ennestään kysyntää. 

Kiertotalouskokonaisuuteen valittiin mukaan kaukolämmön tuotantoa biohiilitehtaassa, kasvuhuonetuotantoa, kalan kiertovesikasvatusta, hyönteistuotantoa sekä biokaasutuotantoa.  

– Mallinsimme eli tarkastelimme teorian tasolla, miten vesi, lämpö, sähkö ja erilaiset sivuvirrat kuten ylijäämävesi tai lietteet kiertäisivät järjestelmän sisällä. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin kiertotalousjärjestelmän kannattavuutta sekä kokonaisuuden että sen osien kannalta, selvittää Saija Rasi Luonnonvarakeskukselta.  

Toimintamalli käyttöön kuntiin tai kaukolämpöä tuottaville tahoille

Hankkeen tulosten perusteella kiertotalouskokonaisuus voi tuoda joitakin taloudellisia hyötyjä mukana oleville tuotantosuunnille, minkä lisäksi jätteitä ja sivuvirtoja voidaan kierrättää hyötykäyttöön. Toimintamallin potentiaali liittyykin ennen kaikkea mahdollisiin energia- ja kustannussäästöihin sekä raaka-aineiden käytön tehostamiseen.  

– Näitä voidaan pitää tärkeinä periaatteina tulevaisuuden energian- ja ruoantuotannossa, kun tavoitteena on vähentää uusiutumattomien energialähteiden käyttöä ja luonnonvarojen kulutusta, Rasi lisää.  

Haapalaisen mukaan toimintamallia voivat hyödyntää esimerkiksi kunnat ja kuntapäättäjät tai kaukolämpöä tuottavat tahot. Mallista on apua kiertotalouskokonaisuuden suunnittelussa sekä sen taloudellisen kannattavuuden arvioinnissa. 

– Hankkeessa Sodankylän alue toimi esimerkkialueena ja testasimme simuloinnin avulla, miten kyseinen järjestelmä voisi tällä alueella toimia. Eri toimijat voivat esimerkkimme pohjalta miettiä, mitä kiertotalous voisi tarkoittaa omalla alueella, Haapalainen sanoo.  

Hankkeen toteuttivat Vaasan yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Sodankylän kunta. Hankkeeseen kohdistui Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta, joka on haettu Lapin liiton kautta. 

Tutustu hankkeessa tuotettuun videoanimaatioon, jossa avataan kiertotalousjärjestelmää:

Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli - Businesslappi 1
https://www.youtube.com/watch?v=eYfBFBAT4aM 

Uuden sukupolven kaukolämpölaitosmalli hiilineutraaliin yhdyskuntarakenteeseen -teollinen ekosysteemi energian ja ruuan tuotantoon perustuen paikallisiin raaka-aineisiin sekä kotitalousten ja tuotantolaitosten sivuvirtoihin - Businesslappi